Нацкомфінпослуг має намір посилити вимоги до керівників фінансових організацій

Керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не може бути особа, яка раніше протягом 6 місяців одного року займало аналогічну посаду в компанії, у якої були відкликані або анульовані всі ліцензії.

Така норма міститься в доопрацьованому проекті розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) про внесення змін до професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових організацій, оприлюдненому на сайті регулятора.

Також наголошується, що така норма застосовується протягом п'яти років з дня прийняття такого рішення регулятором.

Крім того, на вищевказані посади не можуть призначатися особи, відсторонені від управління фінансовою установою, якщо тимчасова адміністрація встановила порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність на ринку фінансових послуг (норма діє п'ять років), а також якщо підприємство було визнано банкрутом і / або піддано процедурі примусової ліквідації (норма діє 10 років).

Згідно з проектом розпорядження, вимоги поширюються на керівників та головних бухгалтерів страхових компаній, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових установ (крім банків, учасників фондового ринку, інститутів спільного інвестування в частині їх діяльності на фондовому ринку, фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій, державного казначейства України, державних цільових фондів, адміністраторів недержавних пенсійних фондів та недержавних пен Сіон фондів).

Також зазначається, що керівник компанії повинен мати вищу освіту не нижче магістра, пройти курси підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг (72 години). Мати загальний трудовий стаж не менше п'яти років, з яких стаж роботи на керівній посаді - не менше двох років, і не менше одного року - керівником компанії на ринку фінансових послуг (для голови правління кредитної спілки - стаж роботи керівником не менше одного року, на керівника ломбарду вимога не поширюється). А також мати бездоганну ділову репутацію.

Про нас

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» працює на ринку страхування з 1993 року і за час роботи набула значного досвіду, зайнявши стійкі позиції серед найбільш динамічних компаній на ринку страхування.