Нацкомфінпослуг посилює вимоги до технічних резервів страхових компаній

Прийнятий Нацкомфінпослуг 19 липня проект розпорядження про внесення змін до Методики формування страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя, підсилює вимоги до технічних резервів страховиків, повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» член Нацкомфінпослуг України Олександр Залєтов.

При цьому підкресливши, що документ готувався в відповідно до міжнародного досвіду та тісній співпраці з представниками об'єднань страховиків і актуаріїв,

За його словами, в ньому розкривається структура аквізиційних витрат, витрат на врегулювання збитків і відстрочених аквізиційних витрат. Надходження сум страхових платежів визначаються як сплачені та нараховані до отримання від страхувальника (перестрахувальника) страхові платежі (страхові премії, страхові внески) за договором, які відповідають ризикам, які прийняв страховик (перестрахувальник) відповідно до умов договору або законодавства, розраховані на підставі інформації, що міститься в реєстрі (базі даних) обліку договорів окремо по кожному договору.

Крім того, визначається порядок формування та ведення обліку технічних резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя (резерв незароблених премій, резерв заявлених, але не виплачених збитків, резерв збитків, які виникли, але не заявлені, резерв катастроф, резерв коливань збитковості).

Встановлюються вимоги до страховиків на кожну дату, на яку складається звітність, проводити перевірку адекватності страхових зобов'язань (liability adequacy test - LAT), а також достатності резервів збитків (резерв заявлених, але не виплачених збитків та резерву збитків, що виникли, але не заявлені) на попередні звітні дати (run-off test).

Він так само повідомив, що згідно з новою Методики, з метою забезпечення можливості виконання актуарних розрахунків, проведення перевірки адекватності страхових зобов'язань (LAT) і перевірки достатності резервів збитків (run-off test) страховик повинен буде вести облік даних про скоєних страхових виплатах і про збитки , які заявлені, але не виплачені за звітний період і останні три повних календарних роки, що передують йому.

Крім того, передбачається, що розрахунок технічних резервів повинен виконуватися на підставі внутрішньої політики страховика щодо формування технічних резервів, що розробляється відповідно до Методики та затверджується страховиком. Політика повинна бути підписана актуарієм, який відповідає вимогам законодавства, і скріплена підписом відповідальної особи. Цією політикою визначається склад технічних резервів, що формуються страховиком, методи розрахунку резервів, що формуються страховиком, методи визначення розміру прав вимоги до перестрахувальників у відповідних технічних резервах за видами страхування, а також порядок визнання вимог за договором, що надійшли страховику (claims reported).

З метою забезпечення можливості виконання актуарних розрахунків, проведення перевірки адекватності страхових зобов'язань (LAT) і перевірки достатності резервів збитків (run-off test) страховик повинен буде вести облік даних про скоєних страхових виплатах і про збитки, які заявлені, але не виплачені за звітний період і останні три повних календарних роки, що передують йому.

За словами А. Зальотова, сумарний розмір сформованих страховими компаніями технічних резервів за договорами страхування іншого, ніж страхування життя, на 31 березня 2018 склав понад 13,7 млрд грн, що на 1,3 млрд грн або на 10,7% більше ніж 31 березня 2017р. У структурі активів, якими представлені технічні резерви страховиків, після оздоровлення банківської системи левова частка (59,5%) належить депозитам і коштами на поточних рахунках в банках. Висока прибутковість і ліквідність державних запозичень зацікавила страховиків на вкладення в ОВДП, на які припадає 13,3%. На права вимоги до перестрахувальників припадає 18,6% технічних резервів, а на нерухомість - 7,4%. В результаті кризових явищ на фондовому ринку частка страхових резервів представлених страховиками акціями скоротилася до 0,2%, а корпоративними облігаціями до 0,7%.

Однак, за словами А.Залетова, незважаючи на позитивну динаміку поліпшення якості активів страховиків, якими представлені страхові резерви, діюча методика формування страхових резервів за видами страхування іншими, ніж страхування життя, не забезпечує точного розрахунку обсягу страхових зобов'язань, що дуже часто призводить до перерезервірованію і збільшення регуляторного навантаження на страховиків. Тому Нацкомфінпослуг прийняла рішення про внесення змін до Методики формування страхових резервів.

На думку А.Залетова, очікуваним результатом прийняття розпорядження Нацкомфінпослуг є удосконалення ринкового механізму оцінки страховиками страхових зобов'язань, забезпечення їх стійкості і надійності, а також підвищення рівня конкуренції на страховому ринку.

Про нас

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» працює на ринку страхування з 1993 року і за час роботи набула значного досвіду, зайнявши стійкі позиції серед найбільш динамічних компаній на ринку страхування.