Нацкомфінпослуг підвищує вимоги до якості активів страховиків

Нацкомфінпослуг 4 січня затвердила узгоджений проект змін до Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням комісії №850 від 7 червня 2018 року, повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов.

За його словами, аналіз, проведений комісією аудиторських звітів страховиків за минулий рік, виявив ряд проблем в оцінці аудиторами їх активів. Тому запропоновано не включати до складу прийнятних активів активи про справедливу і / або балансової вартості яких аудитор, згідно аудиторського звіту, не зміг отримати достатні докази їх вартості і прийшов до висновку про спотворення оцінки таких активів. Таке обмеження буде застосовуватися щодо найближчої дати, на яку аудитор зможе підтвердити справедливу вартість відповідного активу.

За словами А.Залетова, також уточнено визначення дебіторської заборгованості як заборгованості, яка виникла в результаті розміщення коштів страховика в гарантійні фонди асистанських компаній виключно з метою забезпечення медичного обслуговування клієнтів страховика в медичних установах відповідно до договорів страхування при настанні страхових випадків в обсязі не більше 3% нормативного обсягу активів, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможності і достатності капіталу.

Також уточнено розрахунок нормативного обсягу активів, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможності і достатності капіталу, він може бути зменшений на розмір відстрочених аквізиційних витрат в обсязі не більше розміру передбаченого Положенням.

Скориговано визначення нормативу платоспроможності і достатності капіталу власника істотної участі як сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату повинна бути не менше нормативного обсягу активів, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможності і достатності капіталу відповідно до розділу III Положення, збільшеного на величину, визначену цією положенням.

Документом передбачається, що нормативний обсяг активів, який визначається з метою дотримання нормативу ризикованості операцій, може бути зменшений на розмір відстрочених аквізиційних витрат в обсязі не більше 5% розміру сформованого резерву нетто-премій - для страховика, який здійснює страхування життя. При цьому відстрочені аквізиційні витрати можуть бути враховані в такому розмірі, щоб не включати суми, враховані при застосуванні модифікації резерву нетто-премій. А також 20% розміру сформованого резерву незароблених премій - для страховика, який здійснює страхування інше, ніж страхування життя.

Крім того, до складу такої категорії як грошові кошти на поточних рахунках і банківські вклади до запитання включені кошти на поточних рахунках, банківські вклади (депозити) на вимогу і банківські вклади (депозити), істотною умовою яких є право страховика повернути (зняти) кошти , розміщені на такому депозиті, в будь-який момент дії договору. Таким чином, кошти в банках, які не підпадають під зазначені визначення вважаються банківським депозитом.

«Зазначені зміни спрямовані на підвищення якості активів страхових компаній, тобто їх надійності для клієнтів і зростання інвестиційної привабливості для потенційних інвесторів », - зазначив О. Залєтов.

Про нас

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» працює на ринку страхування з 1993 року і за час роботи набула значного досвіду, зайнявши стійкі позиції серед найбільш динамічних компаній на ринку страхування.