Страховий ринок України відзначає 25-й День Страховика

17 вересня страховий ринок України відзначає День Страховика. До цього неофіційно День страховика в Україні відзначали 6 жовтня. Вітаємо всіх учасників страхового ринку України зі святом.

Сьогодні Україна зробила свій Європейський вибір, а сучасне страхування - одна з провідних галузей фінансової системи України, яка динамічно розвивається.

Страховий ринок України в 2018 році розвивається в умовах застарілої нормативної бази і незначного темпу зростання економіки, в т.ч. динаміки розвитку фінансових ринків. Однак страховикам вдалося забезпечувати зростання ключових фінансових показників, що свідчить про підвищення результативності фінансової стратегії, використовуваної власниками і топ-менеджерами ряду страхових компаній.

Ринок страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків України. Загальна кількість страхових компаній станом на 30.06.2018 склала 291, в тому числі 31 компанія зі страхування життя і 260 ризикових страховиків. Сьогодні страховики забезпечують майже 50 тис. Робочих місць, сприяють експорту страхових послуг та інтеграції України в міжнародні системи страхування та перестрахування.

Незважаючи на значну кількість страховиків (сьогодні їх 295), 97% страхових виплат на страховому ринку України, тобто фактично основну частку, забезпечують 90 компаній ризикового страхування і 10 компаній зі страхування життя.

За 2017 рік фінансовими установами (банками, страховиками та іншими небанківськими фінансовими установами) сплачено до бюджетів всіх рівнів близько 2,5 млрд. Грн. При цьому податок на прибуток, сплачений страховиками щодо отриманого доходу від усіх видів діяльності склав 1,8%, а у банків - 0,8%.

Періодом створення страхового ринку України вважається початок 90-х років минулого століття.

Протягом 1991-1993 років виникли перші приватні страхові компанії, які поклали край тотальній монополії Держстраху. 17 вересня 1993 року було створено Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю (Укрстрахнадзор) з наданням йому відповідних функцій і повноважень щодо державного регулювання страхової діяльності в Україні.

Це був перший Уповноважений орган страхового нагляду Незалежної України, центральний орган виконавчої влади, який підкорився Кабінету Міністрів України.

Зі здобуттям Україною Незалежності економічні та соціальні перетворення зумовили необхідність побудови адекватної системи страхування, яка б стала надійним захистом для юридичних і фізичних осіб від матеріальних втрат, викликаних стихійним лихом, нещасним випадком або іншими ризиковими обставинами.

10 травня 1993 був виданий Декрет Кабінету Міністрів України «Про страхування», який поклав початок створенню цивілізованої системи страхування в державі. Згідно Декрету введено ліцензування страхової діяльності, систему звітності страховиків і методи державного регулювання страхового ринку.

Згодом, з ініціативи компаній почалися роботи по входженню України в міжнародну систему «Зелена карта» і створення Моторного (транспортного) страхового бюро України, яке було засноване в 1994 році.

Таким чином, прийняття спеціального страхового законодавства, підстави і ліцензування страховиків, створення об'єднання страховиків і державного органу страхового нагляду стало підставою завершення першого етапу розвитку страхового ринку України.

Джерело: Форіншурер

Про нас

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» працює на ринку страхування з 1993 року і за час роботи набула значного досвіду, зайнявши стійкі позиції серед найбільш динамічних компаній на ринку страхування.