Cтраховка для посвідки на тимчасове проживання. Медична страховка нерезидента. Оформлення поліса медичного страхування іноземців у Львові.

Іноземці не можуть отримати українську візу без полісу медичного страхування.Поліс медичного страхування іноземців, які тимчасово перебувають в Україні – це один з необхідних документів для пред'явлення в уповноважений орган, якщо Ви бажаєте оформити посвідку на тимчасове проживання на території України або продовжити строк її дії. На громадян Азербайджанської Республіки, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, Республіки Узбекистан вимога про оформлення страхового поліса не поширюється, тому що перераховані держави є учасниками Угоди про надання медичної допомоги громадянам держав-учасників Співдружності Незалежних Держав.

Однак при оформленні посвідки на тимчасове проживання незалежно від Вашого громадянства у Вас обов'язково зажадають даний поліс медичного страхування.

У випадку відсутності у Вас страхового поліса, ми готові одержати його на Ваше ім'я, для цього нам необхідна тільки копія Вашого паспорта.

Предметом Договору є майнові інтересищо не суперечать законодавству України,

 пов’язані із здоров’ям та працездатністю Застрахованих осіб.

Страхова сума грошова сума, в межах якої страхова компанія оплачує послугищо були надані Застрахованій особі.ЗАГАЛЬНА Страхова сума по Договору: 7000,00 грн.

Страховий платіж на один рік страхування 394,00 грн.

Застрахованою особою може бути будь-який дієздатний громадянин,віком до 65 років,що на момент страхування скарг на  стан здоров’я  не має та не потребує  медичної допомоги, прийому лікарських засобів та діагностичного обстеження.

В частині добровільного страхування від нещасного випадкустраховими випадками визнаються передбачені Договором наслідки нещасного випадку, у строк та у місці дії Договору, та які підтверджені документами, виданими компетентними органами у встановленому законом порядку (медичними установами, правоохоронними органами та ін.), а саме:

  • смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку;
  • стійка втрата працездатності Застрахованою особою внаслідок нещасного випадку (встановлення інвалідності І-ої, ІІ-ої,);
  • Зазначені вище наслідки нещасного випадку визнаються страховими випадками, якщо вони наступили упродовж 12 (дванадцяти) місяців з дати настання нещасного випадку.
  • Нещасним випадком вважається раптова, випадкова, короткочасна, непередбачувана та незалежна від волі Застрахованої особи (Страхувальника, спадкоємця) подія, що фактично відбулась і внаслідок якої настав розлад здоров’я і/або смерть Застрахованої особи, а саме: травматичні пошкодження, поранення, випадкове потрапляння в дихальні шляхи чужорідного тіла, утоплення, ураження блискавкою і/або електричним струмом, опіки, обмороження, укуси тварин, отруйних комах, змій та ін., випадкове отруєння газами, побутовими або промисловими хімічними речовинами.

В частині  добровільного страхування медичних витрат: Страховим випадком по цьому договору є, підтверджене документально, звернення Застрахованої особи на протязі дії договору страхування  до Страховика, в медичну установу або аптеку, згідно списку базових медичних установ та аптек (при погіршенні стану здоров’я, в результаті гострого захворювання, загострення хронічних хвороб, травми, отруєння, нещасного випадку, що було вказано в заяві чи проявилося вперше, якщо це привело до тимчасової непрацездатності та затрат на придбання медикаментозно-діагностичних засобів), з метою отримання медичних послуг згідно Програми страхуванняНевідкладна допомога,екстрений стаціонар»).

У всіх випадках захворювань (крім випадків надання екстреної  допомоги) застрахована особа зобов’язана спершу звернутися до медичного пункту;

При виникненні необхідності надання екстреної допомоги потрібно звертатися в службу «Швидкої допомоги» за телефоном 103

Для отримання невідкладної допомоги  за програмою «Невідкладна допомога, екстрений стаціонар», необхідно:

- звернутися безпосередньо в службу швидкої і невідкладної допомоги (при першій можливості обов’язково повідомити про страховий випадок лікареві-кординатору медичного Ассистансу за телефонами 8-(044)-289-77-86  8(044)246-67-22 факс);

Застрахована особа під час лікування закупає за свій рахунок призначені лікарем  медикаментозно-діагностичні засоби та надає в страхову компанію для страхового відшкодування наступні документи:

- заява на страхову виплату;

- справка про захворювання, заповнена по формі і завірена печаткою установи та список призначених ліків;

- фінансові документи про понесені затрати на лікування (чеки аптеки або рахунки лікарні з найменуваннями ліків, завірені печаткою установи, касову квитанцію, тощо);

- у випадку придбання застрахованою особою, за власні кошти, медикаментів(медичних матеріалів) в період лікування на стаціонарівиписку із історії хвороби з списком назначених медикаментів(медичних матеріалів);

копію ліцензії і свідоцтва платника податку медичної установи;

документ ідентифікуючий особистість.

Для отримання відшкодування  за програмою «Нещасний випадок», необхідно надати наступні документи:

- акт про нещасний випадок форми Н-1(виробничий травматизм), завірений печаткою установи, що склала даний акт, або копія акту, завірена додатково «мокрою печаткою»;

- завірена копія лікарняного листа або справка МСЕК про встановлення групи інвалідності або нотаріально завірена копія свідоцтва про смерть. Свідоцтво про право наслідування (надається у випадку смерті застрахованої особи);

- оригінали або завірені печаткою лікувальної установи копії виписки історії хвороби і/або амбулаторної карти, що містять повний діагноз та інформацію про лікувальний процес, П.І.Б. і підписи членів ЛКК (якщо лікарняний лист на довгий строк), П.І.Б. і підпис лікаря, що підготував виписку;

заява на страхову виплату;

документ ідентифікуючий особистість

При стоматологічних захворюваннях, страхова компанія відшкодовує тільки затрати на медикаменти при лікуванні гострого зубного болю (невідкладна стоматологічна допомога) в установах, акредитованих Міністерством охорони здоров’я.

Процедура відшкодування самостійно потрачених коштів:

Для отримання страхового відшкодування необхідно на протязі 30 (тридцяти) календарних днів з моменту оплати послуг пред’явити відповідні документи

В заяві на відшкодування вказується спосіб отримання відшкодування: на зарплатну картку, на розрахунковий рахунок, поштовим переводом, в касі страхової компанії. Також можна указувати реквізити карток родичів.

Страхова виплата здійснюється на протязі 15 робочих днів, після подачі в страхову компанію всіх необхідних документів.

За програмою «Нещасний випадок» виплати складають:

- Інвалідність І групи – 100%;

Інвалідність ІІ групи – 75%;

Смерть – 100%.

 

_______________________________________

Якщо Вас цікавить справді надійний захист - звертайтеся до СК Брокбізнес!

За консультаціями та підрахунком вартості страхового полісу саме для Вас телефонуйте або завітайте до нашого офісу в центрі Львова, в офісі обов'язково повідомте, що Ви дізнались в інтернеті, щоб Вас направили, до менеджерів Віктора чи Христини та гарантовано отримайте знижку :

Страхова Компанія  "БРОКБІЗНЕС" вул. М. Балабана, буд 6 (бічна Куліша, за готелем Львів)

Роб.тел.: (032) 253-75-83
(Київстар) 097-223-88-69 Віктор
(Київстар) 098-281-10-10 Христина
(Lifecell) 093-706-58-40
(Vodafone) 099-226-99-71

Слідкуйте за новинами на

Про нас

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» працює на ринку страхування з 1993 року і за час роботи набула значного досвіду, зайнявши стійкі позиції серед найбільш динамічних компаній на ринку страхування.