В Україні вступили в силу нові вимоги до якості активів страхових компаній. Що змінилося?

В Україні вступили в силу нові вимоги до якості активів страхових фірм. Що змінилося? Нові вимоги до якості активів страховиків, закріплені змінами в положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 8 серпня 2019 року, вступили в силу з 8 листопада поточного року.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" Член Нацкомфінпослуг Олександр Залєтов, дане розпорядження зареєстроване в Міністерстві юстиції 24 жовтня 2019 року.

Положення Нацкомфінпослуг є суттєвим кроком до посилення вимог щодо платоспроможності та ліквідності страхових компаній в частині забезпечення стабільності та динамічного розвитку страхового ринку.

1 // Страховики зможуть розміщувати свої активи в такій категорії, як рахунки умовного зберігання (рахунки-ескроу). Непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування, зокрема, пов'язаного з усіма видами транспорту, а також медичне страхування і агрострахування, може бути представлена ​​в обсязі не більше резерву незароблених премій за відповідними окремими видами страхування.

2 // непрострочену дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування життя може бути представлена ​​в обсязі не більше частини математичного резерву, нарахованого по страхових премій, які сформували таку дебіторську заборгованість, в той час як за договорами ядерного страхування - в повному обсязі, проте за іншими договорами страхування - в обсязі не більше 40% резервів незароблених премій з відповідних видів страхування.

3 // Підвищено вимоги до рейтингу перестрахувальників-нерезидентів з країн, що не входять Організацію економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

4 // долучення такий актив, як активи по праву користування відповідно до міжнародного стандарту фінансової звітності 16 "Оренда" в розмірі, що не перевищує розмір відповідного орендного зобов'язання. Посилено вимоги до такої категорії активу, як інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом міністрів.

5 // Підвищено норматив якості активів для страховиків, який повинен бути представлений виключно низькоризиковими активами (ОВДП, поточні рахунки і депозити в банках з рейтингом не менше "АА" за національною рейтинговою шкалою і їх облігації, облігації міжнародних фінансових організацій, залишок коштів страховика в централізованих фондах МТСБУ, права вимоги до перестрахувальників-нерезидентів за договорами авіаційного страхування, міжнародної системи "Зелена карта" та ядерного страхування).

Так, для страховика, який отримав ліцензію на здійснення діяльності зі страхування життя, - в розмірі 40% страхових резервів (за винятком резерву належних виплат). Якщо страховик отримав ліцензію на здійснення діяльності хоча б по одному з видів обов'язкового страхування і рівень вхідного перестрахування не перевищує 10%, - в розмірі 40% страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків).

Якщо страховик отримав ліцензію на здійснення діяльності тільки за видами добровільного страхування і рівень вхідного перестрахування не перевищує 10%,, - у розмірі 20% страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків). Якщо у страховика рівень вхідного перестрахування перевищує 10% і / або рівень вихідного перестрахування перевищує 50%, - в розмірі 60% страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків).

Очікуваним результатом реалізації розпорядження Нацкомфінпослуг є удосконалення вимог в частині достатності капіталу і платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів страховиків, забезпечення їх стійкості і надійності, а також підвищення рівня конкуренції на страховому ринку.

Джерело: Форіншурер

Про нас

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» працює на ринку страхування з 1993 року і за час роботи набула значного досвіду, зайнявши стійкі позиції серед найбільш динамічних компаній на ринку страхування.