Зміна підходів Нацкомфінпослуг до захисту прав споживачів страхових послуг в 2015 році дало свої результати - страховики доплатили клієнтам 68 млн. грн.

Робота зі скаргами і зверненнями споживачів фінансових послуг в Нацкомфінпослуг в 2015 році пройшла у напрямку переосмислення і реформування підходів, заявив член Нацкомфінпослуг Денис Ястреб.

У 2015 році Регулятором скорочені терміни розгляду звернень та скарг споживачів фінансових послуг зі 120-160 днів до 50-70 днів. Також були введені нові підходи до роботи з проблемними компаніями і налагоджена співпраця з іншими державними органами з питань розгляду звернень та скарг споживачів страхових послуг.

Якщо в 2014 році було 8216 скарг на фінансові установи, то за результатами 2015 року їх стало 5022, тобто майже сталося Головний скорочення на 40%. Протягом року за результатами розгляду звернень та скарг споживачів страхових послуг компанії Страхові виплатили 68 млн. грн. страхових відшкодувань, на 27,2 що млн.грн. більше 2014 року.

Ці дані, за словами Дениса Яструба, свідчать про виконання плану Нацкомфінпослуг щодо підвищення довіри до ринку з боку споживачів. - «У 2014 році було зафіксовано 94 постанови про застосування штрафних санкцій, в звітному році їх кількість становила 267 - збільшення в 2,8 рази».

На початок 2016 року у сайті Комісії було оприлюднено інформацію про роботу зі скаргами і зверненнями споживачів страхових послуг, в тому числі з поіменним списком страхових компаній, на яких скаржаться найбільше. Така інформація буде оновлюватися на сайті Комісії щомісяця.

Також Регулятором оновлені підходи до проведення перевірок і введений оформлення результатів перевірок за допомогою уніфікованих актів.

Аналіз скарг дозволив виявити наступні основні проблеми зокрема на страховому ринку: невиплати за договорами страхування, затягування термінів по виплатах страхових відшкодувань і неправомірні відмови у виплатах страхових відшкодувань.

За словами Дениса Яструба, страховиків на яких скаржаться умовно можна розділити на дві групи: страховики, які не мають достатніх коштів для виконання зобов'язань за договорами страхування, і страховики, які мають певні проблеми в організації внутрішніх процедур щодо врегулювання страхових випадків.

Аналіз роботи Комісії зі скарг і звернень споживачів фінансових послуг також показав і неефективність роботи самої Комісії в цьому напрямі. Неефективність полягала в значних термінах розгляду скарг, звернень і виробництв по ним, відсутності індивідуальних підходів до системних проблем окремих учасників ринку, а також застарілому законодавчому полі щодо виробництв за виявленими порушеннями податкового законодавства.

З весни 2015 року Нацкомфінпослуг почала вивчати звернення і скарги громадян в розрізі кожного окремого страховика. Такий аналіз дозволив виявляти системні чинники, які приводили до порушень законодавства.

Часто такими чинниками були помилки при формуванні підходів до врегулювання страхових випадків і визначення розміру сум страхових відшкодувань. Основним інструментом для припинення порушень, на які може впливати регулятор, було обрано проведення робочих нарад з керівниками страховиків, метою яких є пошук шляхів і встановлення термінів стабілізації роботи страховика.

Комісія провела роботу по виявленню простроченої кредиторської заборгованості страховиків перед споживачами. В результаті зазначеної роботи страховиками було виплачено понад 20 млн. грн. боргів по 2322 договорам страхування, що виникли за період з 2014 по 2015 роки рік включно.

На жаль, дії Комісії в сфері захисту прав споживачів у 2015 році не завжди мали позитивний результат. Так, протягом всього року Комісія намагалася стабілізувати стан страхових компаній тими ж методами і способами, що і інші компанії, однак розмір заборгованості компанії перед споживачами збільшився майже вдвічі.

Відсутність достатніх фінансових ресурсів залишається однією з найважливіших і складних проблем на ринку. Неплатоспроможні компанії є негативним фактором, перешкодою до встановлення довіри громадян до страхового ринку і ринку небанківських фінансових послуг в цілому.

- «У 2015 р Комісія розпочала роботу по розробці і впровадженню нових підходів до санації учасників ринку. І вже в 2016 році ми маємо можливість реалізувати наші напрацювання, під чітким контролем громадськості », - говорить Денис Ястреб. «Отриманий досвід і кращі практики країн ЄС стануть основою реформування в сфері оздоровлення учасників ринку небанківських фінансових послуг».

- «Крім того, в 2014-2015 рр ми мали приклади зникнення компаній з ринку. Це ситуації, коли акціонери і топ-менеджмент компанії самоусувається від її управління. Ми вважаємо, що дієвим способом боротьби з синдромом «кинутих компаній» повинна стати процедура виведення компанії з ринку ».

З метою вдосконалення механізму захисту прав споживачів, Комісія затвердила і оприлюднила зміни в порядок застосування заходів впливу. Затвердження змін дасть можливість застосовувати більш дієвий механізм виробництва за результатами розгляду звернень громадян та унеможливить зловживання учасниками ринку своїми правами.

З огляду на те, що майже 70% скарг на страховому ринку України припадає на ринок ОСАГО, регулятором спільно з учасниками страхового ринку, об'єднаннями страховиків, МТСБУ, Комітетом Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності проводилась робота з доопрацювання існуючих пропозицій щодо змін до закону України «Про ОСАЦВ» і розробці нових.

В результаті проведеної роботи, у Верховній Раді України був зареєстрований проект Закону «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (№ 3670) під авторством Сергія Рибалки, Михайла Довбенко, Степана Кубіва та інших народних депутатів.

Зазначений законопроект, на переконання Нацкомфінслуг, покликаний в першу чергу підвищити гарантійну функцію, покладену на МТСБУ, імплементувати Директиву 2009/103 / ЄС, запровадити електронний поліс, зробити більш прозорим порядок врегулювання страхових випадків.

16 лютого Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності вирішив взяти за основу для доопрацювання в робочій групі з подальшим винесенням на розгляд парламенту проект Закону №3670.

Джерело: Форіншурер

Про нас

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» працює на ринку страхування з 1993 року і за час роботи набула значного досвіду, зайнявши стійкі позиції серед найбільш динамічних компаній на ринку страхування.