Страхування орендованого майна у Львові

Страхування орендованого майна у Львові, страхування приміщень, магазинів, складів.

Програма «Оренда-Пакет» застосовується при страхуванні орендованого майна.

Страхувальники– юридичні та фізичні особи – наймачі орендованого приміщення (будівлі, споруди) на підставі укладеного договору оренди.

Вигодонабувачі– юридичні та фізичні особи – орендодавці (власники) орендованого приміщення (будівлі, споруди) або будь-яка особа, якій надано повноваження страхувати та отримувати страхове відшкодування власником майна, шляхом оформлення відповідної довіреності. В разі настання страхового випадку орендодавець має право відмовитися від отримання страхового відшкодування на користь Страхувальника за умови прийняття Страхувальником на себе оформленого належним чином зобов‘язання привести орендоване майно до первинного стану, у межах фактичних витрат на відновлювальні роботи, але не більше розміру страхової суми. При страхуванні цивільної відповідальності перед третіми особами Вигодонабувачами є треті особи, яким завдано шкоду.

Слідкуйте за новинами на

Про нас

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» працює на ринку страхування з 1993 року і за час роботи набула значного досвіду, зайнявши стійкі позиції серед найбільш динамічних компаній на ринку страхування.