страхування іпотеки

Особливості страхування банківських кредитів

Цікавим страховим продуктом є страхування кредитів, яке на сьогодні є досить популярним в Україні. Значний поштовх для розвитку цього напрямку дав банківський сектор, який високими темпами нарощує обсяги надання кредитів, і відповідно збільшує кількість об’єктів для страхування.
Надаючи кредити, банки шукають надійної форми їх забезпечення . Згідно зі ст. 1 Закону України „Про заставу” одним з популярних способів забезпечення кредитних зобов’язань є застава. Вона може бути у двох речових формах:
1. іпотеки (нерухоме майно);
2. заклад (рухоме майно).

Страхування майна, що є предметом застави (іпотека)

В якості засобу забезпечення виконання зобов’язань по кредитним договорам між кредитно-фінансовими установами (банками) та їх клієнтами дуже часто виступає майно. Але будь-яке майно, передане в заставу, завжди залишається під впливом зовнішніх факторів, що можуть призвести до його пошкодження, псування або знищення, повної втрати, та в зв’язку з цим, до втрати надійного забезпечення отриманої позики. Компенсувати витрати при пошкодженні, знищенні заставного майна допоможе його страхування.

Слідкуйте за новинами на

Про нас

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС» працює на ринку страхування з 1993 року і за час роботи набула значного досвіду, зайнявши стійкі позиції серед найбільш динамічних компаній на ринку страхування.